FAQs
Các câu hỏi thường gặp
Bước 1: Từ giao diện đăng nhập Click “Bạn quên mật khẩu đăng nhập” Bước 2 : Nhập email và và check và xác nhận bên phải và Click Gửi mật khẩu để lấy lại mật khẩu Bước 3 : Click vào link để đổi lại mật khẩu mới Bước 4: Nhập vào mật khẩu mới Thông báo thành công    
Có một số lý do khiến bạn có thể nhận được email Đăng nhập thành công từ New IP để thông báo cho bạn đăng nhập từ địa chỉ IP mới. Bạn có thể đăng nhập từ một vị trí mới sử dụng mạng khác nhau từ quán cà phê, thư viện, nhà bạn, thiết bị di động, v.v ... hoặc sử dụng VPN có thể thay đổi IP trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không có điều nào trong...
Ảnh xác minh danh tính (ID) là bức ảnh gần đây nhất được chụp bởi người giữ tài khoản Bitxmen, cùng với thẻ căn cước (ID) của người đó và giấy viết tay. Dưới đây là các hướng dẫn cho thấy thẻ và ghi chú cần phải được giữ sao cho đủ hình ảnh rõ ràng của cả hai, cho phép chúng tôi xác nhận danh tính của chủ tài khoản một cách tin cậy. Tại sao chúng ta cần...
Không có trường hợp nào, Bitxmen yêu cầu bạn gửi tài liệu ID thông qua một vé hỗ trợ hoặc email. Vì sự an toàn của bạn, đừng bao giờ đính kèm các tài liệu nhạy cảm vào một tấm vé hỗ trợ hoặc gửi chúng qua email.   Trang tiểu sử của bạn đã được thiết kế đặc biệt để tải lên an toàn thông tin nhạy cảm. Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, tài liệu được...
Bạn không thể thay đổi địa chỉ email đã được sử dụng để tạo tài khoản của bạn tại thời điểm đăng ký. Nếu bạn không còn có thể truy cập vào tài khoản email vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ để công ty hỗ trợ.