FAQs
Nạp BTC-VNĐ
Tiền gửi Nhấp vào tùy chọn 'Tiền gửi' mở rộng hàng nơi có địa chỉ đầu vào tiền gửi có sẵn. Trước khi thực hiện một khoản tiền gửi, vui lòng đọc các quy tắc và ngoại lệ cho ví tiền điện tử cụ thể được hiển thị trong khu vực hàng mở rộng.  Rút tiền Nhấp vào tuỳ chọn 'Rút' sẽ mở rộng hàng mà bạn có thể nhập địa chỉ người nhận. Trước khi rút tiền, hãy đọc...
BƯỚC 1: Số dư > Chọn Nạp tiền & rút tiền như hình   BƯỚC 2: Click vào "Nạp Bitcoin"   BƯỚC 3: Có 2 cách để nạp BTC vào ví của bạn: + Cách 1 : Dùng điện thoại soi vào mã QR trên giao diện, sau đó nhập số BTC muốn chuyển giao dịch. + Cách 2 : Copy mã ví như trên hình paste vào phần ví của bạn, sau đó nhập số BTC muốn chuyển giao...
Thời gian nạp bit vào nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào tốc độ mạng và số lượng xác nhận nhiều hay ít. Để kiểm tra BTC đã được nạp vào ví trên bitxmen chưa thì kiểm tra như sau: Trên trang web chính : Đăng nhập vào tài khoản Chọn "Số dư > Lịch sử nạp rút" Số lượng BTC sẽ thấy trong lịch sử nạp rút hoặc có thể xem lệnh nạp có bao nhiêu lần xác nhận...
Một số loại tiền có số lượng nạp tối thiều, số tiền này được ghi và hiển thị tại trang nạp trên mỗi loại tiền. Nếu bạn gửi thấp hơn số lượng quy định do nhầm lẫn, thì bạn có thể gửi nhiều lần cho đến khi đạt mức tối thiều, bạn có thể xem lại các trạng thái gửi này tại mỗi tài khoản gửi tại Bitxmen. Vui lòng lưu ý mức phí cho mõi lần gửi tùy thuộc...