FAQs

Xác thực hai yếu tố là gì?

Ngày đăng: 13/01/2018, 09:42

Xác thực hai yếu tố là gì?

Xác thực hai yếu tố, hay còn được viết tắt là 2FA ( Two - Factor Authentication ) là một cách rất an toàn để bảo vệ tài khoản trực tuyến của bạn. Nó hoạt động bằng cách yêu cầu bạn thêm một bước nữa vào quá trình đăng nhập thông thường của bạn để định danh người đăng nhập có phải là bạn hay không, hay là một ai khác . Qúa trình 2FA dựa trên 2 yếu tố cơ bản, yếu tố thứ nhất được hiểu đơn giản là những gì bạn biết ( mật khẩu của bạn ) và yếu tố thứ hai gắn liền với những gì bạn có ( điện thoại di động của bạn ).
Khi tài khoản của bạn không có 2FA, bạn chỉ cần nhập mật khẩu là có thể đăng nhập vào tài khoản. Với 2FA bạn sẽ phải sử dụng mật khẩu và một mã xác thực được gửi về điện thoại của chính bạn. Mã xác thực là một số duy nhất mà điện thoại của bạn tạo ra và liên tục thay đổi. Ngay cả khi có người đánh cắp mật khẩu của bạn thì họ cũng không thể nào đăng nhập vào tài khoản của bạn được, vì lúc này tài khoản của bạn yêu cầu mã xác thực từ điện thoại của bạn nữa.