FAQs

Bitcoin là gì?

Ngày đăng: 25/12/2017, 11:18

Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và cũng là hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được xem là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên trên Thế Gới. Hệ thống giao dịch của Bitcoin nó hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào.

Hệ thống giao dịch này có tên gọi là peer-to-peer (ngang hàng nhau), các giao dịch diễn ra giữa người dùng trực tiếp, không có người trung gian. Các giao dịch này được xác minh bởi các nút mạng và được ghi lại trong một sổ cái phân phối công cộng được gọi là blockchain.