FAQs

Hạn mức đặt hàng

Ngày đăng: 09/11/2017, 08:58

Đơn đặt hàng giới hạn là đơn đặt hàng đặt mua hoặc bán thường xuyên (còn gọi là "trật tự giới hạn") khi giá thầu cao nhất hoặc thấp nhất yêu cầu đạt đến một mức giá cụ thể, gọi là "dừng lại". Điều này có thể hữu ích trong việc bảo vệ lợi nhuận hoặc giảm thiểu thiệt hại.

Hộp stop-limit có 3 đầu vào:

Dừng lại - nghĩ về điều này như là "giá kích hoạt". Nếu bạn đặt một lệnh dừng để bán, nó sẽ trở thành một trật tự giới hạn thường xuyên khi giá thầu cao nhất giảm xuống hoặc thấp hơn mức dừng. Nếu bạn đặt một lệnh dừng để mua, nó sẽ trở thành một trật tự giới hạn thường xuyên khi yêu cầu thấp nhất tăng lên hoặc vượt quá mức dừng.

Giới hạn - đây là điều tương tự như "Giá" theo lệnh mua hoặc bán thường xuyên. Khi đơn đặt hàng giới hạn đã được kích hoạt bởi giá thầu cao nhất hoặc thấp nhất yêu cầu đạt mức giá dừng của bạn, nó sẽ chuyển thành một lệnh mua hoặc bán cho giá bạn nhập trong trường giới hạn.

Số tiền - tương tự như "Số tiền" theo lệnh mua hoặc bán thường xuyên. Nó chỉ ra số tiền bạn muốn mua hoặc bán nếu lệnh giới hạn dừng của bạn được kích hoạt.

Hãy đi qua một số ví dụ.

Bán

Giả sử bạn mua 100 LTC với giá 0,023 BTC. Hiện tại, ở mức 0.026 BTC. Bạn đã kiếm được một số lợi nhuận, nhưng bạn cảm thấy tốt về LTC và nghĩ rằng nó không có nơi nào để đi nhưng lên. Đồng thời, bạn cũng biết rằng crypto rất dễ bay hơi, và tiêu đề ngày mai ("Mt. Gox mất 750 triệu LTC") có thể khiến giá giảm. Làm thế nào bạn có thể giữ LTC của bạn, nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ có được ra nếu một tai nạn đến? Đặt lệnh dừng giới hạn với các thông số sau:

Dừng: 0.024 BTC

Giới hạn: 0,023 BTC

Số tiền: 100 LTC

Sau đó bấm vào nút "Sell" trong hộp stop-limit. Một hộp xác nhận sẽ cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra: "Nếu giá thầu cao nhất giảm xuống dưới 0,024 BTC thì sẽ có lệnh bán 100 LTC với giá 0,023 BTC."

Bây giờ bạn có một số bảo vệ. Bạn đang giữ LTC của mình, nhưng nếu giá cạn xuống 0.024BTC, thì LTC của bạn sẽ tự động được bán (miễn là có đủ đơn đặt hàng ở mức 0.023 BTC). Giống như một lệnh bán hàng thông thường, đồng xu của bạn sẽ được bán với mức giá tốt nhất; vì vậy, nếu bạn muốn chắc chắn đồng tiền của bạn được bán, hãy đặt mức giá thấp hơn thậm chí thấp hơn.

Giá giới hạn của bạn không phải thấp hơn điểm dừng của bạn. Nếu bạn dự đoán con mèo chết sẽ nhảy xuống 0,025 BTC sau vụ tai nạn xuống 0,024 BTC, bạn có thể đặt điểm dừng tại 0,024 BTC và giới hạn của bạn ở 0,025 BTC. Điều này sẽ gây ra lệnh bán ở mức 0,025 BTC sẽ được đặt nếu giá đặt mua cao nhất là 0,024 BTC.

Mua

Giả sử XPM đã rơi xuống mức 0.002 BTC. Đó là thấp, và đó là thời điểm tốt để mua 300 XPM mà bạn mong muốn. Nhưng bạn nghĩ nó không bị hỏng, và muốn chờ đến khi nó xuống thấp hơn. Tuy nhiên, bạn có thể sai, và muốn chắc chắn bạn không bỏ lỡ mua nếu một con cá voi đi kèm và bơm giá cho các mặt trăng của Neptune. Đặt lệnh dừng giới hạn với các thông số sau:

Dừng: 0.0022 BTC

Giới hạn: 0.0025 BTC

Số tiền: 300 XPM

Sau đó nhấp vào "Mua" trong hộp dừng. Một hộp xác nhận sẽ cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra: "Nếu yêu cầu thấp nhất tăng lên hoặc cao hơn 0.0022 BTC, sẽ có lệnh mua 300 XPM với giá 0.0025 BTC."

Bây giờ, bạn có thể xem giá giảm mạnh khi những người thâu tóm khóc trong tuyệt vọng. Nhưng nếu bạn sai và tăng giá, bạn sẽ tự động mua vào khi mức thấp nhất yêu cầu đạt mức 0.0022 BTC (miễn là có đủ đơn đặt hàng tại hoặc dưới 0.0025 BTC để mua hàng của bạn).

Giống với lệnh bán giới hạn lệnh bán, bạn có thể đặt giới hạn của mình bất cứ nơi nào bạn muốn. Nếu bạn muốn đặt cược vào xu hướng giảm sau khi giá chạm mức 0.0022 BTC, bạn có thể đặt lệnh dừng tại 0.0022 BTC và giới hạn của bạn tại 0.0021 BTC. Điều này sẽ khiến lệnh mua vào tại mức 0.0021 BTC sẽ được đặt khi mức thấp nhất yêu cầu đạt 0.0022 BTC.

Nếu đây là quá nhiều để nhớ, chỉ cần thử nhập một số số trong hộp giới hạn và nhấp vào "Mua" hoặc "Bán". Hộp xác nhận sẽ xuất hiện và cho bạn biết chính xác điều gì sẽ xảy ra và đơn đặt hàng sẽ không thực sự được đặt trừ khi bạn chấp nhận nó.