FAQs

Hình ảnh xác minh danh tính (ID) là gì?

Ngày đăng: 15/08/2017, 13:30

Ảnh xác minh danh tính (ID) là bức ảnh gần đây nhất được chụp bởi người giữ tài khoản Bitxmen, cùng với thẻ căn cước (ID) của người đó và giấy viết tay. Dưới đây là các hướng dẫn cho thấy thẻ và ghi chú cần phải được giữ sao cho đủ hình ảnh rõ ràng của cả hai, cho phép chúng tôi xác nhận danh tính của chủ tài khoản một cách tin cậy.


Tại sao chúng ta cần điều này?
Điều này cho phép chúng tôi biết rằng hình ảnh hiện tại và làm cho người nào đó giả mạo danh tính của bạn trở nên khó khăn. Lưu ý: chỉ nhân viên tuân thủ của chúng tôi được đào tạo để xử lý xác minh ID sẽ thấy hình ảnh của bạn một khi bạn gửi chúng. Chúng được mã hóa và lưu trữ ngoại tuyến. Bạn, ID của bạn, và lưu ý bằng tay sẽ hiển thị rõ ràng.
Mỗi đoạn dữ liệu yêu cầu ID phải hoàn toàn có thể đọc được và tập trung rõ nét. Bất kỳ phần ID / lưu ý nào của bạn bao phủ bởi ngón tay, tóc, thú cưng, bóng tối, tay áo, đồ trang sức, v.v ... sẽ sớm bị từ chối, làm chậm khả năng hoàn thành hồ sơ của bạn.