FAQs

Một đăng nhập không xác định đã được phát hiện trong tài khoản của tôi

Ngày đăng: 15/08/2017, 13:30

Có một số lý do khiến bạn có thể nhận được email Đăng nhập thành công từ New IP để thông báo cho bạn đăng nhập từ địa chỉ IP mới. Bạn có thể đăng nhập từ một vị trí mới sử dụng mạng khác nhau từ quán cà phê, thư viện, nhà bạn, thiết bị di động, v.v ... hoặc sử dụng VPN có thể thay đổi IP trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không có điều nào trong số này áp dụng, ngay lập tức đăng nhập vào tài khoản của bạn và kiểm tra lịch sử đăng nhập của bạn. Nếu bạn thấy thông tin đăng nhập không được công nhận trong lịch sử đăng nhập của mình, bạn có thể tự đóng băng tài khoản của mình bằng cách quay lại email "Đăng nhập thành công từ New IP" và nhấp vào liên kết "đóng băng tài khoản của bạn".

Trong khi tài khoản bị đóng băng, bạn vẫn có thể đăng nhập nhưng không thể rút tiền hoặc rút tiền. Nếu bạn chưa kích hoạt 2FA, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện việc này ngay bây giờ. Để tìm hiểu thêm về cách bật 2FA, hãy đọc bài viết về thiết lập 2FA.

Tiếp theo, tạo một vé hỗ trợ và chỉ đặt loại vé là "Chống lại / Vi phạm" chỉ sau khi thực hiện các bước nêu trên, và một đại lý hỗ trợ sẽ giúp bạn kích hoạt lại tài khoản Bitxmen một cách an toàn.