FAQs

Kiểm tra thông tin nạp ở đâu?

Ngày đăng: 15/08/2017, 13:26

Thời gian nạp bit vào nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào tốc độ mạng và số lượng xác nhận nhiều hay ít. Để kiểm tra BTC đã được nạp vào ví trên bitxmen chưa thì kiểm tra như sau:

Trên trang web chính :

  • Đăng nhập vào tài khoản
  • Chọn "Số dư > Lịch sử nạp rút"

  • Số lượng BTC sẽ thấy trong lịch sử nạp rút hoặc có thể xem lệnh nạp có bao nhiêu lần xác nhận thì vui lòng click link mã hash để xem.

Trên giao diện mobile

  • Đăng nhập vào tài khoản.
  • Chọn "Lịch sử > Lịch sử nạp – rút"

Nếu BTC gửi không xuất hiện trong Lịch sử nạp rút của bạn sau 30 phút đến 60 phút, vui lòng liên hệ Bitxmen để được hỗ trợ