FAQs

Tôi có thể thay đổi địa chỉ email liên kết với tài khoản BitXmen của mình không?

Ngày đăng: 15/08/2017, 13:25
Bạn không thể thay đổi địa chỉ email đã được sử dụng để tạo tài khoản của bạn tại thời điểm đăng ký. Nếu bạn không còn có thể truy cập vào tài khoản email vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ để công ty hỗ trợ.