FAQs

Làm cách nào để khôi phục lại ứng dụng xác thực của tôi từ bản sao lưu 16 chữ số?

Ngày đăng: 15/08/2017, 13:23
Sử dụng mã sao lưu của bạn / Khóa khôi phục
 
Bước 1:
Nhận mã sao lưu của bạn mà bạn đã lưu vào thời điểm thiết lập 2FA bằng điện thoại cũ của bạn. Tài liệu này có khóa khôi phục mà bây giờ bạn có thể sử dụng để khôi phục lại tài khoản Poloniex trên ứng dụng Authenticator của bạn. Để biết thêm về sao lưu mã / khóa khôi phục, vui lòng tham khảo 'Bước 4' của bài báo 'Làm cách nào để thiết lập 2FA'
 
Bước 2:
Bạn cần thêm lại một tài khoản Bitxmen trong ứng dụng xác thực của bạn và nhập thủ công khóa 16 chữ theo cách thủ công hoặc quét mã vạch bằng ứng dụng.
Bây giờ bạn có thể tiếp tục sử dụng Authenticator để đăng nhập vào Bitxmen.