FAQs

Mã Hai Nhân tố của tôi không hoạt động (lỗi "Sai mã")

Ngày đăng: 15/08/2017, 13:22
Các bước để sửa lỗi "Sai mã sai" với Xác thực Hai nhân tố
Nguyên nhân phổ biến nhất cho lỗi "Sai mã" là thời gian trên ứng dụng Google Authenticator của bạn không được đồng bộ hóa chính xác. Để đảm bảo rằng bạn có thời gian chính xác trong ứng dụng Google Authenticator của mình, hãy làm theo hướng dẫn cho hệ điều hành của bạn dưới đây.
Trên Android:
Chuyển đến Trình đơn chính trên ứng dụng Google Authenticator
Chọn cài đặt
Chọn Điều chỉnh thời gian cho mã
Chọn Sync ngay bây giờ

Trên màn hình tiếp theo, ứng dụng sẽ xác nhận rằng thời gian đã được đồng bộ hóa và bạn sẽ có thể sử dụng mã xác minh để đăng nhập.
Trên iOS (Apple iPhone):
Truy cập Ứng dụng Cài đặt iPhone. (khu vực cài đặt điện thoại của bạn)
Chọn Tổng quát
Chọn Ngày và Thời gian
Bật Đặt tự động
Nếu nó đã được kích hoạt, vô hiệu hóa nó, đợi một vài giây và kích hoạt lại