FAQs

Làm thế nào để tôi thiết lập Xác thực Hai nhân tố (2FA)?

Ngày đăng: 15/08/2017, 13:22
Bước 1:
Để bắt đầu, bạn sẽ cần phải cài đặt một ứng dụng xác thực trên điện thoại của bạn. Một số lựa chọn là:
Google Authenticator dành cho iOS
Google Authenticator dành cho Android
Microsoft Authenticator cho Windows Phone
Bước 2:
Tiếp theo, đăng nhập vào tài khoản Bitxmen của bạn. Trong trình đơn chính, dưới biểu tượng công cụ, chọn Xác thực Hai nhân tố
Bước 3:
Bạn sẽ cần thêm tài khoản Bitxmen trong ứng dụng xác thực của mình. Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng một trong hai cách sau:
Bước 4:
QUAN TRỌNG: Sao lưu chìa khóa khôi phục của bạn!
Sao lưu mã khóa / mã vạch 16 chữ số của bạn và đặt nó ở nơi an toàn. Nếu điện thoại của bạn bị mất, bị đánh cắp, hoặc bị xóa, bạn sẽ cần chìa khóa này để trở lại tài khoản Bitxmen của bạn! Nếu không có chìa khoá này, cách duy nhất để lấy lại quyền truy cập là mở một vé hỗ trợ. Việc khôi phục tài khoản mà không có mã số 16 chữ số của bạn có thể là một quá trình dài.
Bước 5:
Ứng dụng xác thực của bạn sẽ tạo ra một mật mã cho một lần sử dụng đối với tài khoản Bitxmen mà bạn vừa thiết lập. Trở lại màn hình Bitxmen của bạn và 1) Nhập mật khẩu của bạn; 2) Nhập mã số được tạo ra và sau đó nhấn nút 'Enable 2FA'.
Bạn đã xong! Từ bây giờ, mỗi khi bạn đăng nhập vào tài khoản Bitxmen của bạn, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu đầu tiên theo sau là mã 6 chữ số từ ứng dụng xác thực của bạn.