HỦY NIÊM YẾT TOKEN BDC và TOKEN BDCF

26/05/2020 , 10:52

THÔNG BÁO
HỦY NIÊM YẾT TOKEN BDC và TOKEN BDCF

 

Kính gửi: -    Quý Khách hàng

Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Bitxmen trân trọng xin thông báo đến Quý Khách hàng về việc hủy niêm yết 2 token BDC và BDCF trên sàn bitxmen.com. Do sự cố khách quan Công ty không liên hệ được với chủ dự án về hai loại token này và không có thanh khoản trong nhiều tháng qua.

Đề nghị Quý Khách hàng xử lý hai token này của mình kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 30/06/2020.
- BDC thì rút về ví ( những ví được tạo trên nền tảng ERC20)
- Riêng BDCF (do nhà cung cấp đã tạm ngưng) nên trên sàn BITXMEN chỉ ghi nhận điểm cho loại tiền này và sẽ hủy..

Sau khi hết hạn mà Quý khách hàng chưa rút được BDC và BDCF khỏi Bitxmen thì Công ty CP Bitxmen sẽ không chịu trách nhiệm.
Trong quá trình rút hoặc chuyển đổi token gặp vấn đề gì xin vui lòng liên hệ BITXMEN để được hỗ trợ tốt nhất:
- Email: [email protected]
- Phone: 0931 335 828 - 037 480 38 68 (Giao dịch- kỹ thuật)
- Hoặc chat trực tiếp trên website: 
bitxmen.com
Trân trọng