Giá gần nhất
0 VNĐ
Thay đổi giá 24h
0
Giá cao nhất 24h
0 VNĐ
Giá thấp nhất 24h
0 VNĐ
Khối lượng 24h
0
BXMS /
VNĐ
Thay đổi giá 24h
0
Giá gần nhất / Tham Khảo:
0 VNĐ / VNĐ
Cao / Thấp nhất 24h:
0 VNĐ / 0 VNĐ
Khối lượng 24h:
0
BXMS /
VNĐ

Mua BXMS

Bạn có:
0 VNĐ
Giá thấp nhất:
0 VNĐ
Phí:
Số lượng:
BXMS
Giá:
VNĐ
Tổng:
VNĐ
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để giao dịch.

Bán BXMS

Bạn có:
0 BXMS
Giá cao nhất:
VNĐ
Số lượng:
BXMS
Giá:
VNĐ
Tổng:
VNĐ
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để giao dịch.

Lệnh bán

Tổng: VNĐ / BXMS
Tổng VNĐ VNĐ Số lượng Giá

Lệnh mua

Tổng: BXMS / VNĐ
Giá Số lượng VNĐ Tổng VNĐ

Thị trường

LỊCH SỬ GIAO DỊCH

Ngày tháng Loại Giá(VNĐ) Số lượng (BXMS) Tổng giao dịch(VNĐ)

Link Giới Thiệu

Hưởng 10%(F1) và 5%(F2) phí giao dịch >>Chi Tiết<<

Thị trường

VNĐ
Giá Số lượng Thay đổi Tên
USDT 0 0 0 Tether
BTC 0 0 0 Bitcoin
ETH 0 0 0 Ethereum
XRP 0 0 0 Ripple
DOGE 0 0 0 Dogecoin
LTC 0 0 0 Litecoin
TRX 0 0 0 Tron
BCH 0 0 0 Bitcoin Cash
BDC 0 0 0 Bitdeal
BDCf 0 0 0 Bitdeal Future
BXMS 0 0 0 Bitxmen Stock

Thông báo

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SÀN BITXMEN. Chi tiết
Đăng bởi Admin at 2019-10-03 11:10
HƯỚNG DẪN TẠO VÍ ETHEREUM CÁ NHÂN ĐỂ LƯU TRỮ BITXMEN STOCK (BXMS). Chi tiết
Đăng bởi Admin at 2019-05-24 11:08
Thư chúc tết. Chi tiết
Đăng bởi Admin at 2019-02-02 10:23
THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG. Chi tiết
Đăng bởi Admin at 2019-01-04 14:11
Bổ sung giao dịch Ripple. Chi tiết
Đăng bởi Admin at 2018-12-06 14:14
Thời gian nạp-rút. Chi tiết
Đăng bởi Admin at 2018-04-27 15:08
Quỹ tiền của bạn. Chi tiết
Đăng bởi Admin at 2017-07-12 08:37
Bảo mật. Chi tiết
Đăng bởi Admin at 2017-07-12 08:36

TIN TỨC