TUYỂN DỤNG

15/01/2018 , 10:36

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhu cầu và phát triển Công ty, nay công ty Bitxmen cần tuyển dụng thêm một vài vị trí như sau:

01. LẬP TRÌNH VIÊN PHP

02. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG