Gửi tiết kiệm BXMS, nhận lãi suất ưu đãi

11/11/2019 , 16:48

Gửi tiết kiệm BXMS, nhận lãi suất ưu đãi

 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Trước hết, Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Bitxmen xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý khách hàng trong thời gian qua. Nay công ty xin gửi đến Quý khách hàng chương trình "Gửi tiết kiệm BXMS, nhận lãi suất ưu đãi" như sau:

 

1. Tên chương trình

  • Gửi tiết kiệm BXMS, nhận lãi suất ưu đãi.

2. Biểu lãi suất tiết kiệm:

 

Kỳ hạn

Lãi suất (BXMS)

6 tháng

10%

12 tháng

12%

24 tháng

15%

 

3. Hình thức trả lãi:

  • Lãi trả bằng BXMS.

  • Lãi trả vào cuối kỳ. 

  • Ví dụ: Gửi  10.000 BXMS sau 6 tháng số cổ phần sẽ nhận được là : 11.000 BXMS

4. Điều kiện

  • Đối tượng tham gia chương trình là khách hàng có tài khoản trên sàn giao dịch bitxmen.com và đang sở hữu cổ phần  BXMS

  • Số lượng cổ phần gửi  tiết kiệm tối thiểu gửi là 10.000 BXMS

5. Điều khoản

Điều 1: Giá trị tài sản tiết kiệm là cổ phần BXMS mà khách hàng ký gửi.

Điều 2: Đến kỳ hạn hệ thống sẽ tự tất toán, gốc và lãi chuyển vào tài khoản khách hàng trên bitxmen.com

Điều 3: Khách hàng được quyền tất toán số cổ phần gửi trước hạn khi đó sẽ không nhận được lãi suất, chỉ nhận đúng số cổ phần khi gửi ban đầu.

Điều kiện điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày mở tiết kiệm BXMS và chấm dứt trong các trường hợp Khách hàng chấm dứt gửi cổ phần trước hoặc đúng hạn.

Điều kiện điều khoản có thể được Bitxmen sửa đổi, bổ sung. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều kiện điều khoản sẽ được Bitxmen thông báo email và trên website chính thức của Bitxmen.