FAQs

How to open an account?

Modified on: 29/12/2017, 14:48

Để đăng ký tài khoản giao dịch bitcoin trên BITXMEN cách tạo như sau

Bước 1: Bạn truy cập vào link : https://Bitxmen.com để tạo tài khoản mới trên Bitxmen

Bước 2: Click vào ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để bắt đầu mở tài khoản giao dịch Bitcoin

Bước 3. Điều đầy đủ thông tin
  • Đọc điều khoản sử dụng trước khi tích vào ô đồng ý
  • Sau khi điền đầy đủ thông tin và đọc điều khoản mở tài khoản sau đó check vào  “Tôi đồng ý điều khoản sử dụng” để đồng ý đăng ký tài khoản.
 
 

Bước 4 : Click Đăng ký để đăng ký tài khoản.

Lưu ý :  Dấu “*” là bắt buộc phải nhập thông tin

Sau khi đăng ký và điền đầy đủ thông tin thì hệ thống sẽ báo đăng ký thành công như hình và kiểm tra email để kích hoạt tài khoản.

Bước 5 : Xác thực email
  • Sau khi đăng ký thành công hệ thống Bitxmen sẽ gửi link kích hoạt tài khoản đến email của bạn.

 

Tài khoản kích hoạt thành công sẽ có dòng thông báo
Như vậy bạn đã tạo xong tài khoản trên Bitxmen